Biblioteka i Baza Bibliograficzna Instytutu Spawalnictwa
Pomoc


Wyszukiwany ciąg
W polu wyszukiwarki można podać ciąg haseł, oddzielonych spacjami. Hasło może być wyrazem lub grupą wyrazów umieszczonych w cudzysłowiu. Grupa wyrazów w cudzysłowiu oznacza że wyrazy mają wystąpić w danej kolejności. Wyraz może składać się z liter lub cyfr. Na początku lub na końcu wyrazu może wystąpić znak ,,*'', zastępujący zero lub więcej dowolnych liter lub cyfr. Niektóre częste końcówki, na przykład -cja, mogą nie być znajdowane przy szukaniu hasłem zaczynającym się od gwiazdki i zawierającym po tej gwiazdce wyłącznie taką częstą końcówkę i ewentualnie kończącym się gwiazdką. Dotyczy to więc na przykład haseł ,,*cja'' albo ,,*cja*'', ale hasła ,,*galwanizacja'' już nie. Nie są wyszukiwane jednoliterowe części wyrazów.

    Hasła domyslnie są łączone warunkiem ,,lub''. Można to zmienić umieszczając przed hasłem nastepujące modyfikatory:

    Znak ,,+'' umieszczony przed hasłem oznacza, że musi ono wystąpić.

    Znak ,,-'' umieszczony przed hasłem oznacza, że nie może ono wystąpić.

    Przykład: +spawani* elektryczn*

Określenie języka
Można wyszukać dokumenty tylko w danych językach podając po sekwencji ,,język:'' listę kodów języków, oddzielonych przecinkami.

Określenie przedziału lat wydania
Można wyszukać dokumenty wydane tylko w danym przedziale lat, podając po sekwencji ,,rok:'' rok początkowy i rok końcowy odzielone znakiem ,,-'', lub podając tylko dany rok. Można też podać tylko rok początkowy lub końcowy, dodając odpowiednio po lub przed nim znak ,,-''.

Kategorie
Kategorie określają, gdzie w opisie książki dane hasła będą szukane. Kategorie są łączone warunkiem ,,lub''.

Miejsce przeszukiwane
Można okreslić, czy przeszukiwany ma być cały katalog, czy też wyniki uzyskane w poprzednim wyszukiwaniu.

Lista wyników
W wynikach wyszukiwania podawana jest zgodność, oznaczająca procent znalezionych haseł. Wyniki są domyślnie sortowane według zgodności, można to zmienić wybierając odpowiednie kryterium.

    W przypadku uzyskania większej liczby wyników, są one dzielone na strony.

Opis książki
Wybierając tytuł danej książki, uzyskuje się jej dokładniejszy opis.

Listy kodów
Lista kodów krajów
Lista kodów języków